U kunt zeven dagen per week, 24 uur per dag, een gratis intakegesprek aanvragen, waarna een van de juridisch adviseurs van Nicolas·Beekvelt | Advocaten & Abogados contact met u zal opnemen om uw zaak kort te bespreken. De adviseur kijkt aan de hand van uw situatie wat de best passende juridische oplossing kan zijn. Niet altijd is meteen een advocaat nodig en is een juridisch adviseur voldoende, wat voor u behoorlijk kan schelen in de uiteindelijke kosten. Ons dienstenaanbod loopt uiteen van doe-het-zelf oplossingen, ‘standaard’ juridische oplossingen voor een vaste prijs en/of bijstand door een gespecialiseerde advocaat.

De spelregels
Mocht uw probleem te complex zijn voor een kort advies en verdere juridische bijstand noodzakelijk lijken, dan kan uiteraard direct een vervolgafspraak gemaakt worden, eventueel met een gespecialiseerd advocaat. Hieronder hebben wij de spelregels van het gratis intakegesprek voor u op een rijtje gezet:

  • U dient vooraf middels onderstaand formulier of telefonisch een afspraak te maken
  • U bent op tijd aanwezig en heeft maximaal een half uur om uw probleem uit te leggen en advies te krijgen
  • Het intakegesprek is uitsluitend ter kennismaking met nieuwe potentiële cliënten
  • Voorafgaand aan het gesprek nemen wij geen kennis van (eventueel) toegestuurde of meegebrachte stukken
  • De juridisch adviseur beoordeelt tijdens het intakegesprek of uw vraag direct beantwoord kan worden
  • Wanneer geen directe beantwoording op uw vraag mogelijk is, kan in overleg met u een vervolgafspraak gemaakt worden
  • Voor het maken van een vervolgafspraak zal de adviseur de hiermee verband houdende kosten met u bespreken

Uit ervaring weten wij dat als u zich goed voorbereidt op het intakegesprek en u in het vakje ‘Korte omschrijving’ uw vraag of probleem op voorhand volledig formuleert, dit het intakegesprek ten goede komt en er meer tijd overblijft voor een goed advies. Houd er rekening mee dat er pas rechten ontleend kunnen worden aan gegeven adviezen als u een overeenkomst van opdracht heeft gesloten met ons kantoor.

Beroepsgeheim
Nicolas·Beekvelt analyseert in het intakegesprek uw situatie en brengt de mogelijkheden voor u in kaart. U krijgt inzicht in de risico’s en kansen en of het financieel haalbaar lijkt om een zaak te starten. Alle informatie wordt uiteraard geheel vertrouwelijk behandeld. Voor de volledigheid wijzen wij u er wel op dat het intakegesprek normaal gesproken gevoerd wordt met een juridisch adviseur. Dat betekent dat de regels over bijvoorbeeld het beroepsgeheim, zoals die gelden voor advocaten in Spanje, niet van toepassing zijn, zoals deze ook niet van toepassing zijn op uw contacten met Nicolas·Beekvelt per e-mail, Whatsapp en/of per telefoon. Wij adviseren u daarom vertrouwelijke informatie over uw zaak alleen met de advocaat zelf te delen.

Meteen een gratis intake aanvragen
Meteen een gratis intakegesprek aanvragen? Vul uw gegevens hieronder in en stuur het formulier door. Eén van onze juridisch adviseurs zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.